Martin Prestegård AS ble etablert i 1957, så vi hadde i fjor 60 års jubileum!                 førsteannonse

I starten ble bedriften drevet hjemmefra hos grunnleggeren som var opphavet til navnet.
I 1982 flyttet firmaet i egne lokaler på Kokstad, og etter flere ombygginger og oppussinger holder vi fremdeles til her. Etter jevn vekst gjennom årenes løp teller vi i dag ca 40 ansatte.
Vi er en bedrift som er stolt over å ivareta det ansvaret det innebærer med å være en opplæringsbedrift, og per dags dato har vi 6 lærlinger ansatt. Mange av våre dyktige ansatte har begynt sin karriere som lærling her. Vår daglig leder, Knut Prestegård, har dessuten sittet i styret i Opplæringskontoret for Elektrofag i Bergen og Omegn (OKEL) i en årrekke, hvorav mange år som formann.

På privatsiden har vi mange trofaste kunder, og enkelte av dem har fulgt oss over tiår. Vi har alltid ønsket å fremstå som pålitelige, kvalitetsmessig solide, med høy kompetanse, og god service.

Vi har også en del faste avtaler mot næringsliv og offentlig sektor.

Når det gjelder nybygg, så bestod de første årene for det meste av boligbygging i Fana-området, da særlig av installasjoner i såkalte «Rødlandhus». I 60-årene var det også mye jobb innen barneskoleutbygging i samme området. Det ble etter hvert flere næringsbygg, som blant annet Nordåstunet og Fiskeridirektoratet på 70-tallet og tidlig 80-tall, og deretter oppføringen av Bergen Airport Hotel i 1987. Senere har vi vært involvert i prosjektering og utføring av flere større næringsbygg med avanserte og omfattende el-installasjoner, som Nordea-bygget i Fyllingsdalen og nå senest nye Scandic Flesland Airport som åpner våren 2017.

Vi har dessuten hatt mange oppdrag innen boligbygging også i senere tid, både leilighetsbygg og eneboliger, og nylig installerte vi vår første bolig med solcelletak!

Kort oppsummert har vi ekspertise til å ta på oss det aller meste av prosjekter innen elektrofaget.

For å se filmsnutt vi lagde for noen år siden, følg denne linken