Send oss en forespørsel

Miljø og samfunnsansvar

Vi var en av de 50 første elektroinstallatører i landet til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er viktig for oss å ha et bevisst forhold til hva vi kan bidra med når det gjelder å redusere overforbruk og utslipp. Vi kildesorterer i dag 9 forskjellige avfallstyper, og har tatt i bruk el-biler i vår firmabilflåte.

Vi tenker også at vår bransje, og vi som bedrift, har mye å bidra med i årene som kommer når det gjelder energieffektivitet og lavutslippsløsninger, slik som solcellepaneler, el-bil lading, smarthus og styringssystemer mm. Dette er felter vi ønsker å opprettholde og utvikle god ekspertise på!

 

20170322_084629

En av våre el-servicebiler

 

Miljøpolicy med HMS mål fra vår Miljøfyrtårnsertifisering:

«Vi har som mål å unngå alle skader og ulykker på arbeidsplassen. I tillegg søker vi å forebygge belastningskader som kan oppstå som følge av arbeidet vi utfører. Vi skal ha en inkluderende arbeidsplass med et miljø alle våre ansatte kan trives i.
Det ytre miljø skal ikke lide unødig skade som følge av bedriftens daglige virksomhet. Vi skal i så stor grad som hensiktsmessig mulig søke å bruke produkter, tjenester og transport som ikke fører med seg ekstra belastning i form av utslipp og emballasje. Alt avfall vi produserer skal i utgangspunktet sorteres og gjenvinnes.»

 

Videosnutt fra drone av vår første installasjon av solcelletak: https://www.youtube.com/watch?v=lwnCZ1RB_pg

Vår klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/105448