Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg?

Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

En vanlig boligkontroll tar ca.  60 – 120 min.

Bestill kontroll i dag! Mail til: post@prestegard.no

Se artikkel/videosnutt på https://www.elproffen.no/artikkel/elsjekk/